Objektif YIT

  1. Membantu Majlis Agama Islam Negeri menyebar dan mengembangkan Agama Islam
  2. Mengadakan kerjasama dengan badan-badan/pengembang Agama Islam.
  3. Memajukan Wakaf-Wakaf Am.
  4. Memberi pertolongan/membantu pertubuhan/pengembang Agama Islam yang bertujuan bagi maksud khairat, kebajikan anak yatim, mualaf dll
  5. Melaksanakan tugas/kewajipan yang difikirkan musatahak oleh Yayasan Islam Terengganu
©Hakcipta Terpelihara2018 YAYASAN ISLAM TERENGGANU Dibangun dan diselenggara oleh Webmaster YIT.

Di Kemaskini Pada : 3/3/2021