Piagam Pelanggan

UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI KORPORAT

Penyelenggaraan Komputer

Jumlah aduan kerosakan diselesaikan sebanyak 80% setiap bulan

 

UNIT PRA SEKOLAH

Lawatan Pemantauan Tadika

Memastikan pemantauan dapat dilaksanakan 2 kali setahun

                             

UNIT PERJAWATAN & PERKHIDMATAN

Permohonan Cuti Tanpa Rekod Kakitangan Tetap

Memastikan permohonan Cuti Tanpa Rekod mendapat kelulusan yang dipohon dalam masa 1 minggu

 

UNIT PENTADBIRAN AM

Bantuan / Sumbangan

Memastikan permohonan bantuan / sumbangan dapat diberi maklum balas dalam masa seminggu

 

UNIT PENYELIDIKAN & PENERBITAN

Terbitan Pamplet

Menerbitkan empat pamplet dalam masa setahun

 

UNIT PELABURAN

Penyewaan Premis Bangunan

Memastikan 80% perjanjian sewaan diselesaikan dalam tempoh masa 6 bulan

 

UNIT LATIHAN

Pengurusan Program Latihan

Mengadakan kursus / bengkel / taklimat kepada pegawai dan kakitangan tetap. Sasaran pegawai dan kakitangan tetap seramai 100 orang telah mencukupi sebanyak 8 hari setahun.

 

UNIT KHIDMAT MASYARAKAT

Program  Khatam Al-Quran

Memastikan Majlis Khatam Al-Quran dilaksanakan sebanyak 10 kali setahun.

 

UNIT KEWANGAN

Anggaran Belanjawan

Memastikan belanja YIT tidak melebihi 100% daripada belanjawan yang telah diluluskan

 

UNIT KAFA

Penambahan Kelas

Memastikan surat penambahan kelas disediakan 7 hari bekerja selepas menerima arahan perjalanan

 

UNIT DAKWAH

Ceramah Berkala

Menganjurkan 50 kali ceramah berkala dalam masa setahun

©Hakcipta Terpelihara2018 YAYASAN ISLAM TERENGGANU Dibangun dan diselenggara oleh Webmaster YIT.

Di Kemaskini Pada : 3/3/2021